Een stedelijk, raadgevend referendum kan worden aangevraagd door 1.000 kiesgerechtigde Rotterdammers (ouder dan 18 jaar, woonachtig en ingeschreven in Rotterdam) over een raadsbesluit wat nog genomen moeten worden. In dit geval over de Woonvisie 2030 vastgesteld door het college, om de komende 15 jaar de betaalbare woningvoorraad met 20.000 huurwoningen te verminderen. Dit inleidend verzoek is reeds ingediend op 21 april 2016, met 2.771 ondertekenaars.

Nadat de officiële aanvraag is goedgekeurd (dit wordt bekend gemaakt tijdens de raadsvergadering op 12 mei) wordt het raadsbesluit met uitgesteld en krijgen de initiatiefnemers nog zes weken de tijd om minimaal 10.000 ondertekeningen van kiesgerechtigde Rotterdammers te vergaren, als steun voor het referendum. De 2.771 ondertekenaars van het inleidend verzoek tellen mee.

Als dit lukt en alle gegevens kloppen, wordt een stedelijk referendum mogelijk gemaakt. Dit betekent een lokale verkiezing, waarbij alle kiesgerechtigde Rotterdammers mogen stemmen over een vraag/stelling die hun wordt voorgelegd, ze kunnen hierbij ‘voor’ of ‘tegen’ stemmen. Voorbeeld: ‘Rotterdam moet de komende 15 jaar 20.000 betaalbare huurwoningen slopen of verkopen’. De vraag wordt uiteindelijk door de gemeenteraad bepaald, met ondersteuning van een speciale referendum-commissie. 30% van de kiesgerechtigde Rotterdammers moet gaan stemmen wil het referendum geldig worden verklaard.

Het laatste stedelijke referendum in Rotterdam was 20 jaar geleden en was tegen de herverdeling van de stad. Dit referendum was een groot succes, bijna 90% van de stemmers stemde tegen het ‘opheffen’ van Rotterdam.

Let op! Alleen kiesgerechtigde Rotterdammers kunnen ondertekenen en stemmen, dus boven de 18 jaar ingeschreven in de gemeente Rotterdam.

De meest gestelde vragen over het Woonreferendum.