Wethouder Schneider van de gemeente Rotterdam wil dat er de komende vijftien jaar 20.000 goedkope woningen worden gesloopt, verkocht of waarvan de huurprijs fors wordt verhoogd. Dit staat in de Woonvisie Rotterdam 2030. In plaats van extra huizen bouwen waar het kan, wil het college vooral het aantal betaalbare woningen in onze stad verminderen.

Dit gaat met name om sociale huurwoningen tussen de 300 en 600 euro, maar ook om betaalbare koopwoningen. Huizen die voor veel Rotterdammers een noodzaak zijn. Afgelopen vijftien jaar zijn er al 30.000 van deze woningen verdwenen en zijn de huren in een rap tempo gestegen.

Voor veel huurders, starters en gezinnen wordt wonen in hun stad onbetaalbaar en de wachtlijsten blijven stijgen: van vier tot acht, naar meer dan tien jaar! Ook moeten ouderen langer thuis wonen en hebben steeds meer Rotterdammers minder te besteden, de vraag naar betaalbare woningen wordt dus alleen maar groter. Meer over de plannen uit de Woonvisie 2030.

Tijd voor actie dus, in de vorm van een stedelijk referendum op 30 november. Zodat niet enkel het stadsbestuur, maar alle kiesgerechtigde Rotterdammers mogen beslissen over het woonbeleid voor de komende 15 jaar. Met dank aan 13.591 ondertekenaars en honderden vrijwilligers is het Woonreferendum afgedwongen.

De gemeenteraad heeft vervolgens op 25 augustus beslist over de vraagstelling. Ondanks dat de initiatiefnemers duidelijk hebben aangegeven een heldere en concrete vraag te beogen over de voorgestelde afname van 20.000 betaalbare woningen, hebben de collegepartijen en de VVD in meerderheid gekozen voor een brede, vage vraagstelling: ‘Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam’.

Meer weten over het stedelijke referendum op 30 november? Een aantal veelgestelde vragen vind je hier.
 

Wat staat er in de Woonvisie?

De Woonvisie Rotterdam 2030 van het stadsbestuur stelt de afbraak voor van 20.000 ‘goedkope’ woningen in de komende 15 jaar. Dit is 15% van de totale woningvoorraad. Waarvan er:

  • 15.000 moeten worden gesloopt,
  • 10.000 via huurverhoging/liberalisatie, verkoop of samenvoegen aan de voorraad worden onttrokken,
  • slechts 5.000 nieuwe goedkope woningen zullen worden bijgebouwd.

In totaal komen er slechts 16.000 extra woningen bij, enkel voor de hogere inkomens.

Het deel ‘goedkope’ corporatie-woningen (huur) dat moet verdwijnen volgens het college is nog hoger, namelijk 24.000 woningen.

‘Goedkope’ woningen zijn niet per definitie ‘slechte’ woningen: het zijn alle huizen met een huur tot €628 of een WOZ-waarde tot € 122.000 (waarde 2014). Wij noemen dit liever betaalbare (huur)woningen.

Het college zegt in haar Woonvisie dat er te veel goedkope woningen zijn, maar 243.559 huishoudens (85% van Rotterdam) heeft recht op een sociale huurwoning, en 124.000 huishoudens recht op huurtoeslag.

De Woonvisie van het college omarmt het beleid om zogenoemde ‘goedkope scheefwoners’ (inkomen boven de € 35.874) uit de sociale woningvoorraad te krijgen en de voorraad enkel beschikbaar te maken voor mensen met de laagste inkomens.

De wachttijden voor woningzoekenden in de sociale huursector zijn nu 4 tot 8 jaar (gegevens corporaties), door de voorraad met 20.000 betaalbare woningen te verminderen is de verwachting dat deze wachttijden zullen stijgen tot wel 10 jaar!

Daarnaast worden hele groepen Rotterdammers vergeten in de Woonvisie. Zoals MBO-studenten, veruit de grootste groep studenten, woonachtig in onze stad, maar waarvoor een vaste baan in de toekomst nog best onzeker is. Maar ook de hardwerkende Rotterdammer met een inkomen rond modaal of net daaronder, ouderen met klein pensioen en mensen die vanuit een zorginstelling de komende jaren weer zelfstandig moeten gaan wonen.

En niet te vergeten: afgelopen 15 jaar zijn al 30.000 van deze betaalbare woningen verdwenen!