Op donderdag 21 april is het inleidend verzoek tot een raadgevend referendum over de Woonvisie officieel ingediend, ondersteund door 2.771 kiesgerechtigde Rotterdammers. Lees hieronder de begeleidende brief namens het Actiecomité Woonreferendum.