Wie mag er vandaag over de Woonvisie stemmen?
Alle kiesgerechtigde Rotterdammers mogen hun stem ‘voor of tegen’ de Woonvisie. Dat betekent:
– achttien jaar of ouder;
– in de gemeente Rotterdam ingeschreven;
– de Nederlandse nationaliteit, de nationaliteit van een andere EU-lidstaat, of tenminste vijf jaar rechtmatig in Nederland verblijven.

Hoe gaat het stemmen vandaag in zijn werk?
Met de stempas, ontvangen van de gemeente (in de week van 7 november) en uw ID/paspoort of rijbewijs, kunt u vandaag van 7.30 ’s ochtends tot 21.00u in de avond uw stem uitbrengen. Op uw stempas staat de dichtstbijzijnde locatie van een stembureau, links in het midden. Hier vindt u een overzicht van alle stembureaus.

Mocht u de stemkaart niet ontvangen hebben, kunt u geen nieuwe meer aanvragen, wij adviseren u dan om toch naar het stembureau te gaan met uw ID bewijs en hiervan melding te maken.

Waarvoor ga ik die dag precies stemmen?
De collegepartijen + de VVD hebben in meerderheid gekozen voor een brede, vage vraagstelling: ‘Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam’. Dat betekend dat u die dag TEGEN moet stemmen, om de afbraak van 20.000 betaalbare woningen te stoppen. Bij het stembureau ontvangt u een stemformulier. Op dit formulier zult u drie vakjes aantreffen, ‘VOOR’, ‘TEGEN’ en ‘NEUTRAAL’. Lees hier waarom wij u adviseren TEGEN te stemmen.

Wanneer is de uitslag van het referendum geldig?
De uitslag van een stedelijk raadgevend referendum is geldig als 30% van de kiesgerechtigde Rotterdammers hun stem uitbrengen. Gedurende de dag zal de gemeente opkomst-percentages publiceren en in de avond exit-polls.

Wat moet de raad of het college doen met de uitslag?
Het Woonreferendum is raadgevend en daarmee een advies aan de gemeenteraad. Dit is niet bindend, maar meerderheid van de gemeenteraad heeft uitgesproken bij een geldige uitslag de keuze van de Rotterdammers te volgen. We weten pas definitief op 15 december of de Woonvisie verworpen wordt, wanneer de gemeenteraad definitief over het document besluit. Waarna het college aan de slag moet om een nieuwe Woonvisie te schrijven.

Wie doen er allemaal mee aan de TEGEN-campagne?
Tot nu toe hebben diverse huurders- en bewonersverenigingen zich al aangesloten en komen er steeds meer organisaties bij. Kijk hier voor alle ondersteunende organisaties en bekende Rotterdammers die zich tegen de Woonvisie hebben uitgesproken.