Nieuwe duurzame woningen bouwen, ook voor de hogere inkomens – daar kun je niks op tegen hebben, toch? Maar de Woonvisie stelt dat dit ten koste moet gaan van duizenden betaalbare woningen. Waarom hoeft dit niet:

Rotterdam heeft ruimte genoeg om huizen bij te bouwen en te verdichten. Denk aan al die m2 bouwgrond in Hoogvliet, Zuidwijk, IJsselmonde en Feijenoord waar al jaren niks wordt gebouwd.

Als woningen zo slecht zijn dat sloop de enige oplossing is, kan er ook betaalbaar en divers teruggebouwd worden, zodat de huidige bewoners kunnen terugkeren naar hun buurt.

Stad in balans voor alle Rotterdammers

Hele groepen Rotterdammers worden vergeten in deze Woonvisie:

  • MBO-studenten, veruit de grootste groep studenten woonachtig in onze stad, maar waarvoor een vaste baan in de toekomst nog best onzeker is
  • Starters die bij hun eerste baan niet meteen een dure woning kunnen betalen
  • Ouderen met een klein pensioen en mensen die vanuit een zorginstelling de komende jaren weer zelfstandig moeten gaan wonen
  • Duizenden statushouders die de komende jaren gehuisvest moeten worden, dankzij dit stadsbestuur ten koste van de huidige woningzoekenden

Al deze groepen zijn aangewezen op de betaalbare woningvoorraad. Wij verwachten dat deze alleen maar zullen groeien de komende 15 jaar, terwijl het college enkel aan huizen denkt voor de rijkere gezinnen.