De Woonvisie Rotterdam 2030 van het stadsbestuur stelt de afbraak voor van 20.000 ‘goedkope’ woningen in de komende 15 jaar. Waarvan er:

15.000 moeten worden gesloopt,
10.000 via huurverhoging, verkoop of samenvoegen aan de voorraad worden onttrokken,
slechts 5.000 nieuwe goedkope woningen zullen worden bijgebouwd
.

(‘Goedkope’ woningen zijn niet per definitie ‘slechte’ woningen: het zijn alle huizen met een huur tot € 629 of een WOZ-waarde tot € 122.000 (2014). Wij noemen dit liever betaalbare woningen.)

Ontwikkeling woningvoorraad Rotterdam

Grafiek met daling van de betaalbare woningvoorraad in Rotterdam

Het college wil tot 2030 het aantal van 168.000 goedkope woningen verminderen naar 148.000, met daarbinnen een groter aandeel particuliere woningen. Dit komt neer op een afname van zo’n 20.000 goedkope woningen en zelfs 24.000 corporatiewoningen in de goedkope prijsklasse. Het klopt dus niet dat het bij de sloop van betaalbare woningen enkel om slechte, particuliere huizen in Rotterdam-Zuid gaat!

Bovendien zijn er de afgelopen 15 jaar al 30.000 betaalbare woningen verdwenen. Voornamelijk door grote sloopprojecten, de verkoop van woningen aan marktpartijen en enorme huurstijgingen: afgelopen 5 jaar zijn de huren gemiddeld met zo'n 28 procent gestegen.

Deze huurstijging is te wijten aan de extra huurverhoging bovenop de inflatie, veroorzaakt door de landelijke verhuurdersheffing en huurmaximalisatie bij nieuwe verhuur.