Drie redenen die de voorgestelde afname van 20.000 betaalbare woningen uit de Woonvisie onnodig maken:

  1. De woningvoorraad diverser maken of ‘in balans’ kan prima door woningen bij te bouwen en te verdichten. Rotterdam start daarom met bouwen waar dat kan en waar al gesloopt is. Er is ruimte genoeg! »
  2. Slechte woningen opknappen en vervangen, ja natuurlijk! Maar in diverse prijsklassen terug bouwen, niet enkel duur, met inspraak van de huidige bewoners, zodat diegene die terug willen keren dat ook kunnen. »
  3. De prognoses voorspellen dat de stad de komende 15 jaar hard groeit, met 5.000 tot wel 10.000 inwoners per jaar. Niet alleen de hoge, maar ook de lagere inkomensgroepen zullen toenemen. Daarom geen maximum stellen aan extra woningen (nu 16.000), en zeker geen afname van de betaalbare woningvoorraad. »

Lees hier meer over de feiten en cijfers >