Woensdag 23 maart wordt de omstreden Woonvisie in de gemeenteraads-commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte besproken. Veel is er al gezegd over het idee dat de afbraak van 20.000 betaalbare woningen nodig zou zijn, maar huurders zijn er nog steeds tegen. Natuurlijk zijn de organisatoren van het Woonreferendum bij de vergadering van de gemeenteraadscommissie en laten zij van zich horen door in te spreken. Wat kunt u van hen, ons, verwachten.

Burgit van Huuksloot (initiatiefnemer; samenwerkende huurdersorganisaties en actiecomité) spreekt over de inhoud van de Woonvisie: waar maken wij Rotterdammers ons ‘druk’ om? Waar zitten nu ook alweer precies de bezwaren? John la Gordt Dillié (initiatiefnemer; Huurdersraad Vestia en actiecomité) spreekt over het proces: waarom staan we nu hier tegen u te praten in de Raadszaal?

Ook zullen de initiatiefnemers aanwezigen updaten over het aantal tot nu toe verzamelde handtekeningen van ondersteuners tot een stedelijk referendum.