Vandaag heeft de gemeenteraad in Rotterdam besloten over de vraagstelling van het Woonreferendum op 30 november. Ondanks dat de initiatiefnemers duidelijk hebben aangegeven een heldere en concrete vraag te beogen over de voorgestelde afname van 20.000 betaalbare woningen, hebben de collegepartijen+VVD gekozen een brede, vage vraagstelling voor te leggen: ‘bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam’.

Des te meer noodzaak de komende maanden Rotterdammers uit te leggen wat deze Woonvisie voor Rotterdam betekent, in het bijzonder voor de betaalbare woningvoorraad. Wij zijn er van overtuigd dat de Rotterdammers zich hierdoor niet in de luren zullen laten leggen. Kijk hier het gehele raadsdebat terug. Dan kunt u ook zien dat de meeste raadsfracties zich vastgelegd hebben om de uitkomst van het referendum te volgen!