Vanaf 26 augustus is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de referendumcampagne. De gemeente heeft hiervoor €150.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is ingedeeld in bedragen van € 50.000, die elk toegewezen zijn aan een eigen groep: ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’. Neutraal is bedoeld voor het bevorderen van het debat en de opkomst.

Deze subsidies kunnen enkel digitaal aangevraagd worden, en wel via deze link. Dit kan tot 18 september, 23u59. Voor de aanvraag van subsidie gelden een aantal voorwaarden, download ook de gemeentelijke checklist.

 • De aanvraag moet liggen tussen de € 250 en € 10.000;
 • Subsidies kunnen aangevraagd worden door organisaties die geen winst nastreven en die niet verbonden zijn aan een politieke partij. Daarnaast door groepen van tien bewoners;
 • De activiteiten moeten plaatsvinden in Rotterdam en betrekking hebben op het referendum;
 • De activiteiten moeten plaatsvinden tussen 1 oktober en 30 november, aan te geven met een tijdsplanning;
 • Er moet een sluitende en complete begroting zijn (Dus alle kosten en bijdragen, ook van anderen dan de gemeente, moeten in de begroting opgenomen zijn en er mag geen winst of verlies overblijven);
 • De subsidie wordt verleend en op basis van de verantwoording d.m.v. een verslag dat later wordt vastgesteld;
 • Er moet een goede beschrijving van de activiteiten aanwezig zijn;
 • Er worden geen loonkosten van de indieners vergoed;
 • Per organisatie of groep bewoners mag één subsidievraag ingediend worden, die zelf wel meerdere activiteiten mag omvatten;
 • De gehele subsidieaanvraag moet in zijn geheel in een van de drie groepen (voor, tegen, neutraal) passen;
 • Let op! Om een aanvraag te kunnen doen heeft een persoon DigiD (bewoners) of eHerkenning (organisaties) nodig;

Groepen van 10 bewoners (kiesgerechtigde Rotterdammers) is dit formulier beschikbaar, die na invullen gescand en via de website geupload moet worden. Bewonersgroepen zijn verplicht het geld te laten storten op de rekening van een rechtspersoon. Dit kan bijvoorbeeld een speeltuin, bewonersorganisatie of buurtvereniging zijn.

Organisaties of verenigingen die zelf een aanvraag indienen moeten een kopie van de statuten en een uittreksel van de kamer van koophandel meezenden. Daarmee wordt onder meer gecontroleerd of het Rotterdamse organisaties zijn.

De subsidies worden beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Deze punten krijgt men vanwege de inhoudelijke onderbouwing, de financiële onderbouwing en de haalbaarheid. Op volgorde van het aantal punten krijgen de projecten per groep (voor, tegen, neutraal) een subsidie toegekend.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem contact op met het Actiecomité: info@woonreferendum.nl