Tijdens het eerste debat over het Rotterdamse woonreferendum is veel verzet gerezen tegen de woonvisie van het stadsbestuur. Het college wil het aantal sociale huurwoningen fors terugdringen en daarvoor in de plaats bouwen voor midden- en hogere inkomens. Het publiek was het daar niet mee eens en liet dat duidelijk horen.

Wethouder Ronald Schneider lag duidelijk onder vuur tijdens het debat. ‘Ronald, je lult uit je nek” en “dat is bullshit.”, werd er geroepen. De tegenstanders vinden dat met de sloop van sociale huurwoningen de arme Rotterdammer uit de stad wordt weggepest.
Lees verder op Rijnmond.nl >