1. Er is een overschot aan goedkope woningen in Rotterdam
De wethouder goochelt met cijfers. In de woonvisie staat dat er 168.000 goedkope woningen voor de 125.000 huurtoeslagontvangers die hierop aangewezen zijn. De woonvisie vergeet echter de inkomensgroep net daarboven, met een inkomen tot 39.000. Niet slechts 125.000, maar liefst 183.500 huishoudens hebben recht op een betaalbare huurwoning. Er zijn dus ruim 15.000 woningen te weinig. Bovendien zijn er geen 168.000 goedkope woningen omdat in de woonvisie 51.300 particuliere huur- en koopwoningen worden meegeteld. En op de betaalbaarheid van die woningen heeft de gemeente geen enkele invloed.

2. Sloop van 15.000 huizen in de Woonvisie gaat over slechte, oude woningen
De Woonvisie niet over de sloop van ‘slechte’ woningen, maar over de sloop van 15.000 ‘goedkope’ woningen en het in prijs verhogen van nog eens 10.000 van deze huizen. Dit gaat om woningen met een huur tot 630 euro of 122.000 woz-waarde. Of deze huizen allemaal aan vervanging toe zijn, dat staat niet in de Woonvisie.

3. De vraag naar goedkope woningen blijft de komende 15 jaar gelijk
De woonvisie houdt geen rekening met de ontwikkelingen op de huurmarkt. Dankzij de vergrijzing, langer thuis wonen, koopkrachtdaling door de crisis en flexibele contracten, bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, statushouders en de groei van het aantal Rotterdammers groeit de vraag naar goedkope woningen.

4. Voor het toevoegen van duurdere woningen moeten er goedkope huizen gesloopt worden
In Rotterdam zijn veel terreinen die dankzij de crisis al vele jaren braak liggen. Hierdoor is er veel ruimte om de middeldure en dure woningen te bouwen waaraan Rotterdam zo’n grote behoefte zou hebben. De gemeente beweert dat er allang plannen voor deze legen plekken zijn maar komt niet met concrete cijfers (aantallen en jaartallen).

5. Het probleem is de eenzijdige woningvoorraad
De maatregelen om evenwicht of balans te krijgen, zijn nogal selectief. De woonvisie bevat vooral plannen om in wijken met veel goedkope woningen (vooral op Zuid) te slopen en dure woningen terug te bouwen. Ook worden door samenvoeging grotere (en dus duurdere) woningen gerealiseerd. Wanneer worden in Hillegersberg en Kralingen de eerste goedkope woningen opgeleverd?

6. Niemand hoeft gedwongen te verhuizen en/of de stad uit
Bij sloop is er ALTIJD sprake van gedwongen verhuizen, de huurder kiest immers niet zelf voor andere woonruimte. Als de voorraad verder krimpt, zullen mensen steeds vaker buiten Rotterdam een woning moeten zoeken, temeer omdat de woningbemiddeling door de corporaties regionaal is georganiseerd.

7. De Woonvisie is goed voor starters en ouderen
Met hoog inkomen bedoelt de wethouder, want een groot deel van de ouderen krijgt geen hypotheek (meer) en met een klein pensioen of enkel AOW zijn huurhuizen tot wel 1000 euro onbetaalbaar. Starters, waarbij het inkomen vaak onzeker is, zijn bij hun eerste eigen huis juist aangewezen op goedkope woningen, omdat waarin de Woonvisie er 20.000 gaan verdwijnen. Bij zowel jonge mensen als ouderen groeit de groep 1-persoons huishoudens de komende jaren, terwijl de Woonvisie vooral inzet op grote, grondgebonden gezinswoningen.

8. Dankzij passend toewijzen zijn er voldoende goedkope huurwoningen
Sinds het `passend toewijzen’ op 1 januari 2015 inging, zijn de kansen van woningzoekenden sterk afgenomen, zeker die van huurtoeslagontvangers. Door huurharmonisatie en verkoop is er nauwelijks aanbod en alleen kleine 2-kamerwoningen.

9. Er wordt voor iedereen wiens woning gesloopt wordt netjes gezorgd
Iedere huurder die zijn woning verlaat wordt geconfronteerd met een huursprong: de nieuwe bewoner van een woning betaalt veel meer dan de vorige huurder. Die huursprong wordt niet gecompenseerd door de huurtoeslag, waardoor veel huurders financieel in de problemen komen als ze verhuizen.

10. Wachttijden zijn geen goede indicatie omdat mensen te kieskeurig zijn
Dankzij kieskeurige mensen hebben andere mensen juist meer kans. De gemiddelde wachttijd blijft hierdoor gelijk. Alleen de schaarste (zowel aan huur- als koopwoningen) zorgt ervoor dat prijzen stijgen en mensen met een lager inkomen worden verdrongen door die met een hoger inkomen.